Merllyn Marks

Dinsdagavond kreeg ik telefoon van Jan, een mede oud-leider van de Chiro. Hij had Merllyn bij zich en zocht een slaapplaats voor hem. Merllyn is een pelgrim uit Nederland die onderweg is naar Santiago vanuit Zweden. Oppuurs of Sint-Amands liggen helemaal niet op de route naar Compostela, maar ik ben altijd benieuwd naar verhalen van mensen die onderweg zijn. Mijn vriendin was vrij snel te overtuigen en een kwartiertje later stond Jan met Merllyn aan mijn deur.

Hij was zeer direct en dronk enorm veel koffie. Hij vertelde altijd over zichzelf, zonder interesse te tonen naar ons toe. Zo was hij tot 5x toe wereldkampioen geweest in het computerspel Call Of Duty en had hij een ontwerpfirma in Zweden. Daar had hij vier auto’s ontworpen en volledig zelf gemaakt. Zijn firma verdient geld door blauwdrukken te verkopen van zijn uitvindingen. Zijn volgende project zou een auto op stoom worden. Toen ik een beetje dieper inging op zijn verhalen door vragen te stellen, merkten we dat hij dikwijls naast de kwestie antwoordde… Het zaakje stonk dus een beetje

‘s Avonds vertelde hij dat hij geld vroeg aan de mensen voordat ze vertrokken naar hun werk. Ik vertelde hem dat hij alles kon krijgen, maar geen geld. Voor het slapengaan, speelde hij nog enkele spelletjes op onze computer (misschien een beetje raar voor een ontwerper).
‘s Morgens arriveerde Nils en die praatte graag mee over zijn auto’s. Hij had ook direct in het snuitje dat er iets niet aan zijn verhaal klopte. Volgens Merllyn stonden zijn ontwerpen in Evoluon, een conference center in Eindhoven. Daar zouden we zeker eens een kijkje gaan nemen…

Gedurende de daaropvolgende dag konden we eigenlijk aan niks anders denken, het bezoek had een grote indruk nagelaten. We bekeken zijn Facebook en merkten dat sommige verhalen daarop nogal bizar waren.
Danielle kon haar nieuwsgierigheid niet de baas, het is dan ook een vrouw hé :-). Ze belde naar Evoluon en daar hadden ze nog nooit van Merllyn gehoord. Ook stuurde ze via FB een berichtje naar zijn broer. Die belde haar op en bevestigde ons vermoeden. Merllyn leeft in een eigen fantasie wereld door mentale problemen. Hij is al 2,5 jaar aan het rondzwerven zonder iets te laten weten aan zijn ouders, zus of broer. Wij waren de eerste mensen die iets lieten horen tijdens die hele periode.

Volgens ons en zijn broer doet hij niemand kwaad.Wel een beetje jammer dat zo een bezoek je doet twijfelen aan de oprechtheid van de reizende medemens. Als andere mensen met hem in contact komen, laat dan even iets horen. Dan geef ik het door aan zijn broer. Op die manier is iedereen weer een beetje gelukkiger :-).


En Français

Mardi soir, j’ai reçu un appel téléphonique de Jan, un co-ancien dirigeant de Chiro. Il avait Merllyn avec lui qui était en train de chercher un endroit pour dormir. Merllyn est un pèlerin des Pays-Bas en train de marcher de Suède à Santiago. Oppuurs ou Sint-Amands ne sont pas du tout des villages sur la route de Compostelle, mais je suis toujours curieux de connaître l’histoire de gens en mouvement. C ‘était pas difficile à convaincre ma copine et quinze minutes plus tard, Jan était à ma porte avec Merllyn.

Il était très direct et bois beaucoup de café. Il a toujours parlé de lui, sans montrer intéresse de nous. Il avait été champion du monde jusqu’à cinq fois dans le jeu informatique ‘Call Of Duty’ et avait une firme de design en Suède. Il y avait construit quatre voitures et les avait entièrement fabriquées lui-même. Son entreprise gagne de l’argent en vendant des plans de ses inventions. Son prochain projet serait une voiture à vapeur. En posant des questions, nous avons remarqué qu’il répondait souvent à côté de la question … Donc, l’histoire sentait un peu

Dans la soirée, il a dit qu’il demandait de l’argent aux gens avant leur départ pour le travail. Je lui ai dit qu’il pouvait obtenir n’importe quoi mais pas d’argent. Avant de se coucher, il a encore joué des jeux sur notre ordinateur (peut-être un peu bizarre pour un designer).
Nils est arrivé dans la matinée et était heureux de parler de ses voitures. Lui aussi a rendu compte qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas dans son histoire. Selon Merllyn, ses créations se trouvaient à Evoluon, un centre de conférence situé à Eindhoven. Nous voudrions certainement y jeter un coup d’œil …

Le lendemain, nous ne pouvions penser à rien d’autre, la visite avait laissé une grande impression. Nous avons regardé son Facebook et remarqué que certaines histoires à ce sujet étaient plutôt bizarres.
Danielle ne pouvait contrôler sa curiosité, c’est donc une femme :-). Elle a appelé Evoluon et ils n’avaient jamais entendu parler de Merllyn. Elle a également envoyé un message à son frère via FB. Il l’a appelée et a confirmé nos soupçons. Merllyn vit dans son monde fantastique à cause de problèmes mentaux. Il errait depuis deux ans et demi sans rien dire à ses parents, sa sœur ou son frère. Nous avons été les premiers à faire une déclaration pendant toute cette période.

Selon nous et son frère, il ne fait de mal à personne, ce qui est un peu dommage qu’une telle visite vous fasse douter de la sincérité de ses compagnons de voyage. Si d’autres personnes entrent en contact avec lui, entendons quelque chose. Ensuite, je le passe à son frère. De cette façon, tout le monde est à nouveau un peu plus heureux :-).

11 gedachten over “Merllyn Marks

 1. Merllyn stond vrijdagavond 15 maart rond 19 uur voor onze deur in Geraardsbergen met de vraag naar koffie en de vraag om te mogen blijven overnachten. Ook met hetzelfde verhaal over de pelgrimstocht tijdens het verlof dat hij opnam tussen twee designopdrachten door. Hij kwam van Zweden en zei dat hij in Nederland gestudeerd had en daarom zo goed Nederlands sprak. Mijn man is technisch tekenaar en zag onmiddellijk op zijn profiel dat de foto’s die hij toonde niet strookten met zijn verhaal. Op zijn facebook stonden ook heel veel foto’s van kerken. Deze bezoekt hij blijkbaar heel erg graag. Hij sloot wel heel snel zijn facebook af omdat hij niet wou dat mensen zouden zien dat hij online was. Ze zouden hem lastig vallen met werkgerelateerde vragen, vertelde hij. Het geringe aantal likes viel ons echter op, waardoor ik meteen gaan googelen ben. Zo kwam ik vrij snel hier terecht. We waren er niet meer zo gerust in. Merllyn heeft bij ons boterhammen gegeten. Hij wou niet warm eten omdat dat te zwaar op zijn maag zou liggen. We vroegen of hij zich wou verfrissen (dit was echt wel nodig) maar hij douchte zich enkel ‘s morgens zei hij. We stelden voor om kledij van hem te wassen, maar ook dat sloeg hij af. Na het lezen van deze blog, vanuit hygiëne-overwegingen en vooral vanuit het feit dat Merllyn niet eerlijk was tegen ons, hebben we hem voorgesteld de nacht in een jeugdherberg door te brengen. Op onze kosten natuurlijk. We wilden hem een jeugdherberg verder op zijn weg voorstellen omdat daar ook ontbijt werd voorzien, maar hij wou niet met de auto reizen omwille van zijn pelgrimstocht. Hij wou ook geen eten meenemen voor de volgende morgen. Enkel een tiental zakjes oploskoffie heeft hij aangenomen. Hij heeft de gewoonte ergens aan te bellen voor ontbijt, zei hij nog. Hij heeft die avond nog piano gespeeld op de piano van onze zoon. Hij zei dat hij dit ergens onderweg had geleerd. We hadden de indruk dat hij dit toch wel redelijk goed kon. We hebben hem rond 22.30 uur naar een verblijfplaats in de Gavers gebracht. Daar bleek dat hij geen enkel document kon voorleggen waaruit zijn identiteit af te lezen was. Hij was alles van waarde kwijt geraakt, vertelde hij. Ik heb mijn pas gebruikt om zijn logement te regelen. Hij kreeg er een jeton om zich ‘s morgens te kunnen douchen, ook al zei hij herhaaldelijk dat hij die niet hoefde.
  We denken niet dat Merllyn een slecht mens is, allen spijtig dat hij niet eerlijk kan of durft zijn en dat hij niet de mogelijkheid neemt zichzelf of zijn kleren te wassen wanneer hij daar mogelijkheid toe krijgt.

 2. Bij ons, in de Onkerzelestraat niet ver van de Gavers, stond Merllyn zaterdagmorgen (16/03) voor de deur, rond een uur of 10.
  Ook aan ons vertelde hij dat hij zelfstandig werkte als designer en tussen 2 grote opdrachten door een half jaar verlof had kunnen nemen om vanuit Zweden naar Compostelle te stappen.
  Hij dronk een aantal tassen koffie, en vertelde ondertussen over zijn werk en de tocht die hij maakte. Ook vertelde hij dat hij pro-gamer geweest was en zo vele wedstrijden gewonnen had, maar steeds de grote geldprijzen die daaraan vasthingen geweigerd had, wat ons toch wat raar leek. Hij hoopte die avond nog tot in Brakel of zelfs Oudenaarde te geraken, om zo via Ieper richting Frankrijk verder te trekken. Toen wij ‘s middags voorstelden om warm te blijven eten, sloeg hij dit voorstel af en zette zijn tocht verder.
  Hij had ons ook verteld dat zijn tablet stuk was gegaan onderweg, waardoor hij momenteel niet bereikbaar was, maar dat hij eraan dacht om ergens een tweedehandse GSM te kopen. Hij had zodanig mijn interesse gewekt, dat ik, nadat hij vertrokken was, een kijke ging nemen op zijn facebook-pagina, waar ik posts zag staan van de dag ervoor. Ook vond ik het maar raar dat je hem geen vriendschapsverzoek kon sturen of hem kon volgen, zeker aangezien hij zo een tocht maakte. Daardoor ben ik op internet verder gaan zoeken en kwam ik op deze pagina terecht.
  Ook ik heb de indruk dat Merllyn geen vlieg kwaad zou doen, alleen is het wel spijtig dat hij niet oprecht kan zijn.
  Ik hoop dat alles goed komt met die jongen en dat hem niets slechts overkomt.

 3. Dinsdagavond (26 maart 2019) stond Merllyn ook bij ons in Sint-Martens-Latem aan de deur voor een koffie en een gelijkaardig verhaal als hierboven.

  Daar mijn zoon ook productontwikkeling studeert liet hij hem zijn boek “TheBookOfMerllyn” downloaden : Een turf van 156 pagina’s met daarin zijn visie over het leven en design.

  Na een pizza en een nachtje in de zetel heeft hij zijn tocht verdergezet. Het ga je goed, Merllyn!

  Hier nog wat info uit zijn boek :
  (adres verwijderd aangezien dit het adres is van een familielid en niet van Merlyn zelf)

  merllynmarks@gmail.Com
  https://www.facebook.com/jonathanmerllyn.marks

  1. Merllyn was op 31 maart bij ons in Herent aangekomen en heeft hier een nachtje geslapen, niet willen eten alleen koffie drinken en idd allerlei verhalen vertelt. Hij wilde wel terug naar huis bij zijn familie en was op zoek naar een dame in Leuven maar had geen enkel gegeven buiten een naam. Hij wilde niet eten uit angst om er ziek van te worden. Uit het voorgaande leid ik af dat het met hem toch niet zo goed gaat en ik hoop dat hij weldra terug bij een familielid kan komen zoals hij verlangt.

 4. 31 maart om 22u kregen wij hier in Herent een telefoontje van een pastor met de vraag of we een pelgrim konden onderdak geven. Merllyn heeft hier ook allerlei soortgelijke verhalen vertelt en wilde niks eten wel koffie drinken met melk en heel veel suiker. Hij is hier gebleven tot 14u van de volgende dag en heeft naar eigen zeggen goed geslapen in een bed maar met zijn eigen slaapzak en heeft niet willen eten, omdat hij van mensen soms slecht eten krijgt en ziek wordt. Hier vertelde hij dat hij graag terug naar zijn familie wilde gaan voor zijn verjaardag. In Leuven wilde hij een dame zoeken maar hij had daar geen gegevens van. Omdat ik me toch wat zorgen maakte over zijn verwarde toestand ben ik op zoek gegaan via het internet en hier terecht gekomen. Ik hoop dat hij spoedig kan opgevangen worden.

 5. Gisteravond kwam Jonathan Merllyn bij ons in het Duitse Kranenburg langs, 10 km ten oosten van Nijmegen. Hij zei dat hij gisteren de dag in het Brabantse Schaijk begonnen was. ZIjn doel is eerst het pelgrimsoord, Heede in Noord-Duitsland, dat ook dichtbij de Nederlandse grens ligt. Daarna wil hij verder wandelen naar Travemünde om de boot te pakken naar Zweden, waar hij in de buurt van Malmö woont. Ik hoop dat het hem goed zal gaan, en dat de koffie hem zal blijven smaken.

 6. Hij kwam hier vandaag aan de deur. (Meppel)
  Eigenlijk hetzelfde verhaal als mijn voorgangers, ik had alleen geen tijd om hem binnen te halen maar even naar zijn verhaal geluisterd aan de deur. Zijn verhaal klonk inderdaad erg fantasierijk. Maar even leuk gepraat voor hij verder ging.

  Volgens eigen zeggen was hij in oktober vertrokken dus 7 maanden onderweg. Begrijp dat het al 2,5 jaar is! Ik zag een profielfoto van hem op couchsurfing, jeetje wat een verschil.

  Hopelijk maakt zijn familie zich niet te veel zorgen en helpen deze updates.

  Groeten , Hilda

  Ik denk dat ik soms even kom kijken om te zien hoe dit verder gaat…

 7. Merllyn heeft maandagavond 9 september 2019 bij ons in Horst overnacht. In de ochtend veel koffie gedronken en de wens geuit om door te fietsen naar Deurne, naar zijn opa die hij al lang niet gezien had. Ook wij merkten dat zijn verhalen niet klopten. Lichamelijk maakte hij een gezonde indruk, wel wat mager. Mentaal niet.
  Naar eigen zeggen had hij in Aachen een fiets gekregen.

  Na een paar dagen overwegen had ook ik sterk de behoefte om zijn familie een berichtje te kunnen sturen. Ik hoop dat dat op deze manier lukt.

 8. Merllyn is hier -Appingedam- een uurtje geleden geweest voor koffie. Hij kwam vanuit Winschoten en wilde verder naar Groningen. Hij belde in de hele straat aan voor koffie. Ook hier had hij lange, niet altijd samenhangende, verhalen over zichzelf. Het leek verder redelijk goed met hem te gaan, maar hij was wel erg mager. Toch wilde hij geen eten aannemen of fruit meenemen, want ‘hij had net een zak toffees op van 350 gram’.
  Toen ik via google zocht naar Merilyn kreeg ik z’n Facebookaccount; een nieuwe Google search met de juist gespelde naam bracht me op deze pagina. Ik hoop dat ik mensen hiermee verder kan helpen. 😊

  1. Heute gegen 10.00Uhr klingelte Merllyn bei uns in Gildehaus an der Tür. Wir tranken Kaffee mit ihm und er erzählte genau die gleichen Geschichten wie woanders. Er wollte weiter über die Grenze nach Losser.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *